wysyłka adr

Dlaczego towary ADR nie można nadawać zwykłym kurierem?

Przewóz towarów niebezpiecznych stanowi ogromne zagrożenie dla środowiska oraz ludzi dlatego też Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych nakłada specjalne wymagania w stosunku do kierowców i przedsiębiorców, którzy przewożą ładunki niebezpieczne. Kierowca powinien przejść odpowiednie szkolenie udokumentowane zdanym egzaminem. Przedsiębiorca powinien przygotować paczki z towarem zgodnie z przepisami ADR dla przesyłek lądowych lub przepisami IATA w przypadku przesyłek lotniczych. W MBE posiadamy szereg usług logistycznych pozwalających bez problemu realizować tego typu przesyłki kurierskie.

Jakie ładunki uznawane są za niebezpieczne?

Do materiałów niebezpiecznych, które nie mogą być przewożone transportem komercyjnym zalicza się:

 • ADR klasa 1 – materiały i przedmioty wybuchowe (np. proch sztuczne ognie)
 • ADR klasa 2 – gazy (np. propan-butan, acetylen)
 • ADR klasa 3 – materiały ciekłe zapalne (np. farby, paliwa silnikowe, lakiery do paznokci)
 • ADR klasa 4.1 – materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące, materiały wybuchowe stałe odczulone (np. sproszkowany krzem, pikrynian amonu, dinitrofenol, zapałki sztormowe, sulfohydrazydy aromatyczne)
 • ADR klasa 4.2 – materiały samozapalne (np. bawełna zwilżona, fosfor biały, metale i stopy piroforyczne, węgiel)
 • ADR klasa 4.3 – materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne (np. krzemek magnezu, węglik wapnia, wodorek glinu)
 • ADR klasa 5.1 – materiały utleniające (np. nadtlenek wodoru, podchloryn wapniowy)
 • ADR klasa 5.2 – nadtlenki organiczne (np. kwas nadbursztynowy)
 • ADR klasa 6.1 – materiały trujące (np. arsen, cyjanek potasu)
 • ADR klasa 6.2 – materiały zakaźne (np. odpady medyczne)
 • ADR klasa 7 – materiały promieniotwórcze (np. materiały rozszczepialne, przedmioty skażone powierzchniowo)
 • ADR klasa 8 – materiały żrące (np. kwas siarkowy, wodorotlenek sodu, akumulatory)
 • ADR klasa 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne (np. azbest, poduszki powietrzne)

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych jest ważna, ponieważ pozwala na odpowiednie zabezpieczenie, pakowanie, etykietowanie i przewóz tych materiałów. Przepisy dotyczące transportu towarów niebezpiecznych różnią się w zależności od kategorii, a czasem także od klasyfikacji danego towaru. Dlatego ważne jest, aby przed wysyłką towarów niebezpiecznych dokładnie określić ich kategorię i klasyfikację, aby uniknąć naruszenia przepisów i zagrożenia dla ludzi i środowiska.

Środki bezpieczeństwa podczas transportu towarów niebezpiecznych

Transport towarów niebezpiecznych wymaga specjalnych środków bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko wypadków, wycieków i innych incydentów. Oto kilka przykładów środków bezpieczeństwa, które należy stosować podczas transportu towarów niebezpiecznych:

 • Odpowiednie opakowanie – każdy towar niebezpieczny musi być odpowiednio opakowany, aby zminimalizować ryzyko wycieku, uszkodzenia lub innych incydentów podczas transportu. Opakowania powinny być wytrzymałe, szczelne i zgodne z przepisami.
 • Etykietowanie i oznakowanie – każdy towar niebezpieczny musi być odpowiednio etykietowany i oznakowany, aby ostrzec ludzi o niebezpieczeństwie i zapewnić odpowiednie postępowanie podczas transportu i składowania. Etykiety i oznakowania powinny zawierać odpowiednie symbole i informacje zgodnie z przepisami.
 • Szkolenie personelu – personel zajmujący się transportem towarów niebezpiecznych powinien być odpowiednio przeszkolony w zakresie bezpiecznego postępowania z takimi towarami. Szkolenia powinny obejmować zasady pakowania, oznakowania i etykietowania, procedury awaryjne, jak również ogólne zasady bezpieczeństwa.
 • Środki zapobiegawcze – przed rozpoczęciem transportu należy dokładnie sprawdzić towar i upewnić się, że jest odpowiednio zabezpieczony i zgodny z przepisami. Należy również monitorować warunki transportu, takie jak temperatura i wilgotność, aby uniknąć uszkodzenia towaru.

MBE posiada rozwiązania i wspomaga wysyłki towarów niebezpiecznych

Jeśli chcesz wysyłać produkty ADR to Mail Boxes Etc. posiada rozwiązania zarówno dla osób prywatnych jak i biznesowych. U nas tego typu towary transportujemy na zasadach ilości ograniczonych czyli tzw. LQ(Limited Quantity) , dzięki czemu zmniejszamy koszty transportu oraz ułatwiamy procedury dla producentów oraz przewoźników.

przesyłka adr
towary niebezpieczne ADR

Ogólne zasady przygotowania przesyłki niebezpiecznej


Wymagane opakowanie kombinowane tzn. opakowanie wewnętrzne (pojemnik/puszka itp.) musi być zabezpieczone w sztywnym opakowaniu zewnętrznym (np. karton). Karton musi być oznakowany etykietą z rombem z zaczernioną górą i dołem oraz dla cieczy strzałkami kierunkowymi na dwóch przeciwległych bokach. Nie ma ograniczeń co do ilości kartonów. Można je spaletować. Na palecie należy powtórzyć naklejki z kartonów i oznakować ją dodatkowo napisem:
OVERPACK/OPAKOWANIE ZBIORCZE

Jak bezpiecznie wysyłać towary niebezpieczne

Jeśli masz pytania jak przewozić materiały niebezpieczne to skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz podając jak najwięcej szczegółów produktu. My znajdziemy dla Ciebie rozwiązanie.

  MBE Wrocław wysyła towary niebezpieczne ADR

  You May Also Like

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *